Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в София област

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в София област

 

ОП

Де юре - Де факто

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Европейска мрежа срещу расизма (ЕНАР), България

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Коалиция за медийна грамотност

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

О рома на англе

Град/село: Самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Д
Правна защита и съдействие на човешките права в България

Град/село: Костинброд
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Справедливост 21

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци