Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Хасково

 

ЧП

Д
Агенция за европейска интеграция

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на ...

 

ОП

Бизнес център - Марица

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

ЗООДОБРОВОЛЦИ

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

КЛУБ ПО АЛПИНИЗЪМ "ХЕБРОС-99"

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ - ДИМИТРОВГРАД

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТОПОЛОВГРАД"

Град/село: Тополовград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ЗА ДЕЦАТА” ПРИ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ХАСКОВО

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Фондация ХАЛО 2019

Град/село: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци