Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Законодателство, застъпничество, публични политики".

 

ЧП

Д
Асоциация за Европейска и атлантическа интеграция

Град/село: sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОРОДИТЕ ПЛЕВЕНСКИ КОН И ГИДРАН

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Асоциация за детско развитие "член 24"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА /ДКП/ И РАЗВИТИЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Околна среда

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА И СЕМЕЙНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕТЕТО ФИДЕМ КЛОН БЪЛГАРИЯ

Град/село: София
Тип: Клон на чуждестранно юридическо лице
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА СОФИЙСКАТА СЕВЕРНА ЯКА- ЧИСТО БЪДЕЩЕ

Град/село: Голяновци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ЧП

Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки - Омни Кеър

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Друго

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛТУРА И КНИЖОВНОСТ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната среда при бедствия и аварии "Свети Иван Рилски"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ- АПИА

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Асоциация за развите на гражданското общество - Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - БЪЛГАРИЯ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА - АРИКОМ - ПЛАЦЕБО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

Д
АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Асоциация за свободен театър (ACT)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Професионални организации

 

ЧП

Асоциация за свободни медии

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

«    1  2  3  4  5  6  ... 44   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци