Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Защита на човешки права в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Защита на човешки права в Видин

 

ОП

Бизнес иновации за кариерно развитие

Град/село: Арчар
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Достоен живот - Видин

Град/село: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Организация Дром

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права

 

ОП

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци