Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Защита на човешки права в Кюстендил

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Защита на човешки права в Кюстендил

 

ОП

Д
Алтернативни комплексни иновативни дейности - АКИД

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Младежки нрави в Кюстендил

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Д
Фондация ВиГо

Град/село: село Стоб
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци