Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Защита на човешки права - Фондации в България

База данни на неправителствени организации Защита на човешки права - Фондации в България

 

ОП

Д
Академия за финансово бъдеще

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Аме

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
АНИМАЛ ХОУП ВАРНА

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата

 

ЧП

Д
Арт Клуб 112

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Проблеми на децата

 

ОП

Асоциация за бежанци и мигранти

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права

 

ОП

Асоциация за развитие и реформи

Град/село: Разлог
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права

 

ОП

Бащи за отговорно родителство

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Бизнес иновации за кариерно развитие

Град/село: Арчар
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Блулинк

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Друго

 

ОП

Бурдипта Проджект

Град/село: гр. Свиленград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права

 

ОП

Д
Бъдеще за всеки

Град/село: ХАСКОВО
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ЧП

Българо - немско сътрудничество

Град/село: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Българска фондация за профилактика рака на гърдата

Град/село: пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

Български адвокати за правата на човека

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Български център за нестопанско право

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Вивалекс

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Д
Възстанови живот

Град/село: Русе
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Глобална инициатива в психиатрията - София

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги

 

ЧП

Д
Граждани на Новата епоха

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Даниела

Град/село: Sofia
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

   1  2  3  4  ... 5   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци