Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Защита на човешки права - Читалище в България

База данни на неправителствени организации Защита на човешки права - Читалище в България

 

ОП

Д
Клуб "Хора за Хора"

Град/село: с. Трудовец
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Народно читалище "Модерна нация - 2013" гр. Варна

Град/село: Варна
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Народно читалище Напредък 1871

Град/село: Никопол
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Читалище "Никола Й. Вапцаров"

Град/село: Бяга
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци