English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 139 (0,1330 секунди)
 
ОП

Общински съюз за стопанска инициатива-шумен

Област: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

СНЦ" Организация на младите инвалиди в град Разград"

Област: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси
ОП

Международна СПА масаж асоциация и СПА туризъм

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Здравеопазване, права на пациента; Образование
ОП

Национален комитет на ИКОМОС

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Синдикат на служителите в затворите в България

Област: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Сдружение Агро Био Свят

Област: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда
ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

Област: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

Сдружение на жените военнослужещи

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Проблеми на жените, джендър въпроси; Професионални организации
ОП

Българска туристическа камара

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Асоциация на рекламните агенции - България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации
ОП

НАФОТС -Българска Асоциация на Фирмите за Електронна Сигурност и Охранителни Услуги

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; Друго
ОП

Алианс за правно взаимодействие

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации
ОП

Асоциация на производителите на машини и оборудване за хранителната промишленост

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; IT развитие
ОП

Българска асоциация за лизинг

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска асоциация по информационни технологии

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; IT развитие
ОП

Български институт за правно развитие

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Местна агенция за икономическо развитие-Разлог

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
1...34567
Корекция на търсенето