Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Габрово

 

ОП

ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ГАБРОВСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ОБЩНОСТ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА

Град/село: Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Клуб "Пеещи скали"

Град/село: Габрово, Велико Търново, София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ЧП

Клуб "Приятели на Белгия"

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги

 

ОП

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Пациенти с онкологични заболявания и приятели

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси

 

ОП

Регионален съюз на болниците „Стара планина“

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги; IT развитие

 

ОП

Д
Социален диалог 2001

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

ФЕЪР ПЛЕЙ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ-ГАБРОВО

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци