Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Добрич

 

ОП

БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА ДОБРИЧ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ДОБРУДЖА

Град/село: Генерал Тошево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ВИА ПОНТИКА 2010

Град/село: Балчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ВОЙС

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КРУШАРИ

Град/село: Крушари
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДЕЦА НА ИЗГРЕВА

Град/село: Шабла
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ВСЕКИ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Град/село: Генерал Тошево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

КЛУБ ЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ И ПОДПОМАГАНЕ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

МЕДЕЯ

Град/село: Добрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

ОБЕДИНЕНИ ЗА ШАБЛА

Град/село: Шабла
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩЕСТВЕНА КОАЛИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ПОВИК

Град/село: Добрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

СВЕТИ МИНА-СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ"

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ "РОМА КЛАЗ - 2002"

Град/село: Крушари
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЪТВОРЕНИЕ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци