Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Кърджали

 

ОП

ВИРТУАЛЕН ИНКУБАТОР-КЪРДЖАЛИ

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И ДИАЛОГ

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Сдружение "Обществена коалиция за здраве - Кърджали"

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "БЕНКОВСКИ 2012" ПРИ СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"-БЕНКОВСКИ

Град/село: Бенковски
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЙОРДАН ЙОВКОВ

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ХЕРАКЪЛ -1

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци