Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Русе

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Русе

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БОКСОВ КЛУБ-ЛОКОМОТИВ РУСЕ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВЕЛЕС

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ВИЗИЯ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

ДИНАМИК- ДШКИ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДОБРУДЖАНСКИ ХОРИЗОНТИ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДОСТОЕН ЖИВОТ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Социални услуги

 

ОП

ЕВРО АКАДЕМИКА

Град/село: Русе
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРО БУРГО РОМА

Град/село: Ветово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Евромед Консулт

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги

 

ОП

ЕВРОНАДЕЖДА

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕКО СВЯТ

Град/село: Русе
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ЗА ПИРГОВО

Град/село: Пиргово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЛАЙЪНС-КЛУБ ИСТЪР

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ БОРОВО, ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО

Град/село: Две могили
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВЕН ЦЕНТЪР-2009

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Град/село: Две могили
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

ОБЩЕСТВЕНА КОАЛИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ - РУСЕ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ОРЛОВА ЧУКА

Град/село: Две могили
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПЕГАС

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци