Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Хасково

 

ОП

АМС

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АНГЕЛ ВОЙВОДА

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания "Живот"

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Социални услуги

 

ОП

Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение - град Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ - ДИМИТРОВГРАД

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ПОДАЙ РЪКА

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

Районна колегия на стоматолозите

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Д
Сдружение "Бизнесът за Харманли"

Град/село: Харманли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА-ДИМИТРОВГРАД

Град/село: Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПОЖАРО-ПРИЛОЖЕН СПОРТ ДИНАМИКА

Град/село: Свиленград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ТРЕЙНИНГ КОНСУЛТ

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Физически здрави

Град/село: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ФОНДАЦИЯ МАРИЦА ЕКО ГРИЙН СИСТЕМ

Град/село: Симеоновград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци