Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Ямбол

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
БИЛАНИ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги; Друго

 

ОП

БОЛНИ ОТ АСТМА

Град/село: Ямбол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ГАЙТАНИ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ, АДАПТАЦИЯ И НАТУРАЛНОСТ /ГЕРАН/

Град/село: Савино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СВЕТЛИНА, ПРОСВЕТА, ЗНАНИЕ

Град/село: Ботево
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЗАВОЙ НА ТУНДЖА

Град/село: Завой
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ ЯМБОЛ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА /МИГ-СТРАЛДЖА/

Град/село: Стралджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

МОТОКЛУБ " ЕЗДАЧИТЕ"

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

РЕГИОНАЛЕН КЛУБ СПОРТ И ЗДРАВЕ- ЯМБОЛ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ РЕСТАРТ 12

Град/село: Бояджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

СИНИ КАМЪНИ ЗА РАЗВИТИЕ

Град/село: Гълъбинци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СК "ХЕРКУЛЕС'

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ШАРЕНА ЧЕРГА

Град/село: Веселиново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци