English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 74 (0,0099 секунди)
 
ОП

Ч.И.Ф.А. - ОНЦОД БЪЛГАРИЯ

Област: Велико Търново
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ - "МЕСЕЧИНА"- КЛОН

Област: Габрово
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ГРИЖОВНИ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА СИРАЦИ - КЛОН БЕЛОВО

Област: Пазарджик
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ИНТЕР-АТЛАНТИК МЮЗИК

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП

АДОПШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНК. - КЛОН ПЛОВДИВ

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

ЛЕКАРИ НА СВЕТА (MEDECINS DU MONDE)

Област: Сливен
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

НЕМСКА ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЯ

Област: Смолян
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ИНСТИТУТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Образование
ОП

РИСЪРЧ ТРАЙЕНГЪЛ ИНСТИТЮТ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

КАУНТЪРПАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ,ИНК.-КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ДИКЕЕ-КЛОН СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

МЕЖДУНАРОДНА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВИМПЕЛ - КЛОН СОФИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

АДОПШЪН МИРАКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНК.-БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

КЛОН НА АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ФРЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

АДЖУДА М - БЪЛГАРИЯ - КЛОН

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНИЯ "ЛАВИНГ ХАРТ" КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ АЛИАНС - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

Н.А.А.А ОНЛУС БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Образование
ОП

A.Н.П.АС.- БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ЛИТЪЛ МИРАКЪЛС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНКОРПОРЕЙТИД -БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
Корекция на търсенето