English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 74 (0,0118 секунди)
 
ОП

ОЛ ГОДС ЧИЛДРЕН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ/ФЕМИЛИС АР ФОРЕВЪР - БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

БРУТИЯ БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО "ПУЕНТЕ-БЪЛГАРИЯ"

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

УАН УЪРЛД АДОПШЪН СЪРВИСИЗ, ИНК.- КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ-КЛОН "МИМО"-СОФИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

ТИ ЕЛ СИ ТРЪСТ ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ДАН-АДОПТ- КЛОН БЪЛГАРИЯ,СОФИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦАТА ИТАЛИЯ - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА И СЕМЕЙНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕТЕТО ФИДЕМ КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

ФАЙНАЛИ ФЕМИЛИ АДОПШЪН ЕЙДЖЪНСИ - БЪЛГАРИЯ

Област:
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Образование
ОП

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ - РЕГИСТРИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ - КЛОН БЪЛГАРИЯ"

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ПОСРЕДНИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО ИНТЕГРИРАНЕ ТРАХАНО ВАЛЕНСИЯ - ИСПАНИЯ - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ФЕМИЛИ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ПАЙПЛАЙН ИНДЪСТРИЙЗ ГИЛД ЛИМИТЕД - БАЛКАНСКИ И ЧЕРНОМОРСКИ КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Образование
ОП

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МАЛЦИНСТВЕНИ ВЪПРОСИ - БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

АКРЕДИТИРАНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА - БАЛКАНСКИ И ЧЕРНОМОРСКИ КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Образование
ОП

РЯЗАНСКА РЕГИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСКО-БЪЛГАРСКА ДРУЖБА" КЛОН

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

ШАНС ЗА ДЕЦАТА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЛИДАРНОСТ, ИНК.-КЛОН

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

МИСИЯ БЪЛГАРИЯ БГ-КЛОН

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
Корекция на търсенето