Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Друго в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Кърджали

 

ОП

Инициатива "Обща памет"

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Друго

 

ЧП

Младежка инициатива, диалог, развитие

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Сдружение "МИГ Крумовград"

Град/село: Крумовград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци