Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Кърджали

 

ОП

Клуб “Неиздадени ръкописи”

Град/село: Кърджали
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци