Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Кърджали

 

ОП

Клуб “Неиздадени ръкописи”

Град/село: Кърджали
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КИРКОВО

Град/село: Кирково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Град/село: Момчилград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - 2010

Град/село: Кирково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Сдружение "МИГ Крумовград"

Град/село: Крумовград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Друго

 

ОП

Сдружение "Религиозна Толерантност"

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Център на неправителствени организации

Град/село: Кърджали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци