Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Кърджали

 

ОП

Диалог

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Д
Младежко сдружение Момчил юнак

Град/село: Момчилград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Сдружение "Религиозна Толерантност"

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Сдружение ОМЕГА

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци