Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Кърджали

 

ОП

Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава

Град/село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци