Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Фондации в Кърджали

База данни на неправителствени организации - Фондации в Кърджали

 

ОП

Артпроекти

Град/село: гр.Кърдажали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Град/село: Жълтуша
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР -КРЪГ

Град/село: Кърджали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ЧП

Новото тракийско злато

Град/село: Кърджали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Център на неправителствени организации

Град/село: Кърджали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци