Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Ловеч

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Ловеч

 

ОП

Д
Волейболен клуб Тетевен Волей

Град/село: Тетевен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "ТОМА ВАСИЛЬОВ"

Град/село: Тетевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Сдружение за приложна индивидуална психология

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ДИПЛОМАТ - БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР

Град/село: Луковит
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФОНДАЦИЯ КРАСИВ ЛОВЕЧ

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ЧП

Холистично здраве и кинезитерапия

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци