Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Ловеч

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Ловеч

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ПОСОКА ЕВРОПА

Град/село: Орешак
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Футболен клуб "Успех"

Град/село: Угърчин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци