Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Ловеч

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Ловеч

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЯБЛАНИЦА - ПРАВЕЦ

Град/село: Ябланица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Сдружение "Зона Ловеч"

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Сдружение за местно развитие - Априлци

Град/село: Априлци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Сдружение за приложна индивидуална психология

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

Град/село: Троян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТЕТЕВЕН

Град/село: Тетевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Сдружение Център за регионално развитие и инициативи

Град/село: Троян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци