Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Ловеч

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Ловеч

 

ОП

Д
Живо село

Град/село: с. Брестово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Роден край 2012

Град/село: с. Чавдарци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Друго

 

ОП

Сдружение Деветашко плато

Град/село: гр. Летница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Сдружение Център за регионално развитие и инициативи

Град/село: Троян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Д
Фондация Балкани

Град/село: Черни Осъм
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

Център за социални услуги и предприемачество

Град/село: Троян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги; Друго

 

ОП

Център за устойчиво развитие на община Тетевен

Град/село: Тетевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци