Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Фондации в Ловеч

База данни на неправителствени организации - Фондации в Ловеч

 

ОП

ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ЖАР-С

Град/село: Тетевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Д
Живо село

Град/село: с. Брестово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "ТОМА ВАСИЛЬОВ"

Град/село: Тетевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПЪТЕКИ НА ВРЕМЕТО

Град/село: Луковит
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ФОНДАЦИЯ - ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ФОНДАЦИЯ "СМАРТ"

Град/село: Пещерна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование

 

ЧП

Д
Фондация Балкани

Град/село: Черни Осъм
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ДИПЛОМАТ - БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР

Град/село: Луковит
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ФОНДАЦИЯ КРАСИВ ЛОВЕЧ

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ПРОФЕСОР Д-Р ХРИСТО БРАИЛСКИ

Град/село: Калейца
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Фондация Сила за живот Пламен Толев

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ФАЕЛ

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ХУМАННОСТ И МИЛОСЪРДИЕ

Град/село: Ловеч
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци