Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Читалище в Ловеч

База данни на неправителствени организации - Читалище в Ловеч

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък - 1920 г."

Град/село: Баховица
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци