Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Благоевград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Благоевград

 

ЧП

Активно българско общество

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ЧП

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Граждански съвет за Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

ДОЛИНАТА НА МЕСТА

Град/село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Зелен регион

Град/село: гр. Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Консултантски, образователен и научен център по европейски практики, технологии и иновации

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Международна асоциация за развитие и култура

Град/село: Лъжница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Младежка асоциация за развитие на обществото

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Младежко европейско общество

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Национален институт за културно наследство

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи

 

ЧП

Обществен център за урбанизъм и околна среда

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение Брейнсторм груп

Град/село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Сдружение на Югозападните общини

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Търговско промишлена палата - Гоце Делчев

Град/село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации

 

ЧП

Търговско-промишлена палата - Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Фонд за дивата флора и фауна

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Юни ПартнЕрС

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци