Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Габрово

 

ЧП

Габровска търговско-промишлена палата

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на ...

 

ОП

Инициатива за развитие

Град/село: гр.Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Просвета-2015

Град/село: Габрово
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Сила за живот

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци