Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Ловеч

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Ловеч

 

ОП

Д
Сдружение "Граждански инициативи- гр.Ловеч"

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч

Град/село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Сдружение Приятели на Америка - 2006

Град/село: гр. Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци