Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Хасково

 

ЧП

Д
Агенция за европейска интеграция

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на ...

 

ОП

Хасковска търговско-промишлена палата

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци