English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 140 (0,1852 секунди)
 
ОП

Крисчън Хендс Интернешънъл

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси
ОП

Сдружение ЕКОВИС ЮБиСи България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации
ОП Д

Сдружение СТООС Нетуърк България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

Конфедерация на българските пчелари

Област: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска пчеларска развъдна асоциация

Област: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Бизнес Институт

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Сдружение 365

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Индустриален Клъстер Сигурност

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; Друго
ОП

Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Асоциация на Интериорните Дизайнери в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство
ОП

НБС СЕБТ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Сдружение `Асоциация БГ Храна`

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Област: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; IT развитие
ОП

Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на ЛПС

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; Друго
ОП

Национална асоциация на млекопреработвателите

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Сдружение за възстановяване и ремонт на хижа "Планински извори"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Местни инициативни групи; Околна среда
ОП

Национално сдружение на българските спедитори

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
12345...7
Корекция на търсенето