Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Бургас

 

ОП

Агенция за развитие на югоизточен регион за планиране

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Арменско физкултурно дружество "ХОМЕНЪТМЕН"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Деца

 

ОП

Асоциация Бургаски детски и младежки парламент

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

ГЕНГСТА ГЕНГСТА ПРАДАКШЪН

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Гражданско сдружение за Лозенец

Град/село: с. Лозенец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Дружество за младежка и социална политика

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Макензи

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Младежка доброволческа мрежа

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Младежка Мрежа Ирис

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежки иновационен център

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежко Сдружение за Демократично Сътрудничество

Град/село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Младежко сдружение Зеленика

Град/село: Средец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежко сдружение Зеленика

Град/село: СРЕДЕЦ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Ново бъдеще

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Правна клиника – БСУ

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ЧП

Сдружение "Украинска диаспора "Балканска Сич"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Д
Сдружение за демократично образование "ФАР"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Сдружение Общество за Единство

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
сдружение Проектека

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци