Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Бургас

 

ОП

Д
Сдружение с нестопанска цел "УСМИВКА"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ОП

Училищно настоятелство Найден Геров при ОУ Найден Геров

Град/село: гр. Бургас
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

«    1  2   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци