Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Варна

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Варна

 

ОП

Модус Арт

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Неправителствена организация "ИДЕА"

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Оренда

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Отвори очи

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги; Друго

 

ОП

Радетели за гражданско благополучие

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ЧП

Регионален клъстър "Североизток"

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Сдружение "Активни"

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Сдружение "Наш Свят"

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Учебно-консултативен център за младежта

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Фамилна зона

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Деца

 

ОП

Фондация "SOS-семейства в риск"

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация "Деца на Балканите"

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Д
Център за социално-екологични практики

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

«    1  2   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци