Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Габрово

 

ОП

Д
Градище

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Младежка организация за гражданска активност

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Социален диалог - Габрово

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Социален диалог 2001

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Фондация `Качество в образованието`

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Форум за глокална промяна

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци