Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Кюстендил

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Кюстендил

 

ОП

Бъдеще

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Българска асоциация на производителите и търговците на екологични продукти

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Дебют

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
ЗОНА СПОРТ

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЛАДЕЖКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - ДУПНИЦА

Град/село: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Младежки общински съвет - Кюстендил"

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

НИЕ - Независими Иновативни Единни

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Партньори - Дупница

Град/село: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Сдружение

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Сдружение"Земеделски стопани и предприемачи за Европа"

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото ...

 

ОП

Д
Фондация ВиГо

Град/село: село Стоб
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Читалище Братство 1869

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци