Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Пазарджик

 

ОП

Международни инициативи и партньорства

Град/село: гр.Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Млад природозащитник - БЕСАПАРА

Град/село: Бяга
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
СНЦ "Пазарджик спортува"

Град/село: ПАЗАРДЖИК
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФОКУС - Европейски център за развитие

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Фондация "Ви Арт"

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци