Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Перник

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Перник

 

ЧП

Бъдеще и просперитет

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Младеж

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Младежко културно сдружение Арт форум

Град/село: гр. Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Ние - европейската младеж

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Обектив

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

Полет

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Сдружение Бъдеще и просперитет

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Център за социални инициативи “ПРОАКТИВ”

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; IT развитие

 

ОП

Д
Шанс за всички - Радомир

Град/село: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци