Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Плевен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Плевен

 

ОП

Д
Асоциация "Младежка инициатива за гражданско общество"

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ЧП

Българо - немско сътрудничество

Град/село: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Европейско образование и граждански инициативи

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
ЕКО БАЙКАЛ

Град/село: Байкал
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Екодвижение Чиста природа

Град/село: гр.Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

КАЙЛЪШКИ СЛЕДИ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Младежка инициативност в българското общество

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежки европейски инициативи

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

Младежки екологичен център

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежки образователен център

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи

Град/село: гр. Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Размах

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Сдружение "Зорница"

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Сдружение на селската младеж "ЗАЕДНО"

Град/село: гр.Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Д
Учебна работилница Европа

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Фондация "Съвременна плевенска медия"

Град/село: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци