Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

База данни на неправителствени организации Младежки въпроси, политики и изследвания - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

 

ОП

Д
Асоциация за развитие на българския спорт

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Тенис клуб Свети Врач

Град/село: Сандански
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци