Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Монтана

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Монтана

 

ОП

Баро дром

Град/село: Лом
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Надежда за по-добро бъдеще

Град/село: гр.Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Сдружение "Свети Василий Велики"

Град/село: с.Дългоделци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Д
Сдружение "СТАРС"

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Сдружение Асоциация Несанс

Град/село: Мокреш
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци