Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Монтана

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Монтана

 

ОП

Д
Активни граждани - Вършец

Град/село: гр. Вършец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Надежда за по-добро бъдеще

Град/село: гр.Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ И ДЕЦА

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Сдружение "Младежки порив за бъдещето"

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Сдружение "СТАРС"

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
фондация "Северозападен институт за младежки политики"

Град/село: Монтана
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Център за младежки инициативи Лом

Град/село: гр.Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Център за младежки инициативи-Лом

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Чипровци, Алтернатива и Развитие - ЧАР

Град/село: Чипровци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци