Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Монтана

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Монтана

 

ЧП

Д
Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

Лидер

Град/село: Вълчедръм
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Местна инициативна група - Вършец

Град/село: Вършец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци