Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Образование в Монтана

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Монтана

 

ЧП

Д
Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

Баро дром

Град/село: Лом
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БЛАГОДЕТЕЛ

Град/село: Берковица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ВЪРШЕЦ 2011

Град/село: Вършец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ДОЦЕНТ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ- МОНТАНА

Град/село: Монтана
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Град/село: Берковица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЖЕНИ ЗА ЛОМ

Град/село: Лом
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНИЦИАТИВНИ ГРАЖДАНИ

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ИРР-МОНТАНА 2007

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

КЪРЛИНГ КЛУБ - МОНТАНА

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЛАДЕЖИ ЗА МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - РОДОЛЮБИЕ

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЛАДЕНОВО

Град/село: Лом
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - АЛТЕРНАТИВНА МОНТАНА

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - БЕРКОВИЦА

Град/село: Берковица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

РАЗВИТИЕ ЗА БЕРКОВИЦА

Град/село: Берковица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги

 

ОП

Ресурсен център „Шам"

Град/село: Монтана
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

РИЦ МОНТАНА

Град/село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

РОМСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци