Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Кюстендил

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Кюстендил

 

ОП

МЛАДЕЖКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - ДУПНИЦА

Град/село: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Младежки общински съвет - Кюстендил"

Град/село: Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Народно читалище "Пробуда 1961"

Град/село: Кюстендил
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци