Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Плевен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Плевен

 

ОП

Клуб Отворено общество - Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Народно читалище "Напредък 1871"

Град/село: Никопол
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно читалище "Светлина-1905"

Град/село: с.Вълчитрън
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Читалище ЛИК-1959 , Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци