Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

База данни на неправителствени организации Насърчаване на дарителството/доброволчеството - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

 

ОП

Д
СНЦ Яхтклуб Черноморец Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци