Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Смолян

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Смолян

 

ОП

Д
Млади изследователи за младежко развитие

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци